Home · Blog · Feature : Water Project in Memory of Lene Maria Bergum

Lene Maria for Rent Vann / Lene Maria for Clean Water

Familien Bergum har tatt initiativ til å opprette et vannprosjekt i Lene Marias navn

Tove og Arnulf føler at å lage og navngi et vannprosjekt vil være noe Lene Maria hadde ønsket.

Vi håper og vil arbeide for at vannprosjektet blir en landsby i Samburuland i Nord-Kenya. Dette området har lange tørkeperioder og vi har allerede fire vellykkede prosjekter der og vet at behovet er stort.

Det er kvinner og barn som har byrden med å hente vann og brensel. Det betyr enormt mye for dem å kunne hente vann fra en kran oppe i landsbyen i stedet for å gå flere kilometer ned til elveleiet for å hente vann.

Tilgang til rent drikkevann har ført til at vannbårne sykdommer reduseres, menneskene får bedre livskvalitet og barn går på skole. Vi ser også at myndighetene, etter at vann er er tilgjengelig, bidrar med å bygge flere skoler, helsestasjoner og sykehus.

Generelt vil et prosjekt gå ut på å grave en brønn, innkjøp og installering av en solcelledrevet pumpe, legging av rør opp til landsbyen, vanntank, vannposter, hytte og lønn (i 5 år) til en ”water manager” og opprettelse av en vannkomité hvor flere kvinner er medlemmer.

Voss Foundation er takknemlige for det initiativ Bergum-familien har tatt!
Bidrag kan gis til Voss Foundations konto 1503.21.55593. Overføringen merkes Lene Maria.

Spørsmål kan rettes til Cecilie Malm Brundtland, cecilie.malm@brundtland.com

http://lenemariaforrentvann.com/index.html

* * *

Lene Maria Bergum was, at 19 years old, a tragic victim of the shooting at Utøya in July 2011. To honor her memory, her family has chosen to build a water project in Sub-Saharan Africa with the Voss Foundation. Her parents, Tove and Arnulf, feel that this is exactly the way Lene Maria would want to be remembered. As they told us, “Her friends have described her as the world’s nicest person and that she cared about everyone and everything.”

The Bergum family’s goal is to raise the funds necessary to implement a water system, hopefully in Samburuland in northern Kenya, where the need is great and the Voss Foundation has been working successfully for several years. In this area, as in many parts of Sub-Saharan Africa, it is primarily women and children who bear the burden of fetching water. Being able to access clean water from taps in their village, rather than having to walk many kilometers every day to fetch water, is positively life-changing.

Access to clean water in prior water projects has reduced water-borne diseases, improved quality of life and allowed more children to go to school. The Voss Foundation has seen that, once a village is allowed to thrive on its own with the availability of clean water, local governments have taken notice, building larger schools and health centers, furthering exponentially the impact we have created with our water projects.

Usually, our water projects in Kenya entail working with local teams on the ground to dig a well; install a solar pump; lay pipes up to the village water tank, which serves the school, health center, and a centrally-located village kiosk; the hiring of a water manager; and the creation of a water management committee to oversee the entire system for the village, of which 50% of members must be women.

The Voss Foundation is extraordinarily grateful for the Bergum family’s generous initiative, and we are proud to be able to help remember Lene Maria in this way.

Contributions may be made to the Voss Foundation’s account 1503.21.55593, or with a credit card via the “Donate” button on this website. In either case,  please mark your donation as being in honor of Lene Maria Bergum.

Further inquiries should be directed to Cecilie Malm Brundtland: cecilie.malm@brundtland.com.

Voss Foundation © 2014