Home · Blog · Feature : Lene Maria for Rent Vann/Lene Maria for Clean Water updates!

Siden siste oppdatering har det skjedd mye med “Lene Maria for Rent Vann” kampanjen. Spesielt spennende er det att Namson russen bestemte seg for å gjøre “Lene Maria for Rent Vann” til sitt russeprosjekt. I begynnelsen av november var Cecilie Malm Brundtland og informerte årets russ om projektene i Kenya og Liberia, og de fikk mye informasjon om hvordan projektene har blitt til. Russen foreslo selv forskjellige tiltak for å samle inn penger, det skal selges gensere med bilde av Lene Maria på, en dør til dør aksjon vil bli anordnet og endel av russerevy inntektene vil gå direkte til prosjektene. Les om de ambisiøse målene av Namsos russen her. 25 november ble det klart at russen hadde satt ny innsamlingsrekord og fikk inn hele 120 000 kr til prosjektet i Liberia, bare tre uker etter at de begynte!

Andre oppdateringer er innslag fra lokal samfunnet: Namsos barnehage bidro med sang og cd-salg på Co-op Extra. På FN-dagen, 24 oktober hadde de sodd-salg til foreldre og besteforeldre i barnehagen. Disse to initativene resulterte i 7000kr tillsammen. Tusen takk til unger, personal, foreldre og besteforeldre for deres innsats!

I november kunne Namdalsavisa fortelle at Representantskapet i Fagforbunded i Nord-Trøndelag vil gi 12 000kr. Dette setter vi utrolig stor pris på, tusen takk!

I forbindelse med Ivar Rørmarks bisettelse, ønsket familien at minnegavene skulle gå til Lene Maria for Rent Vann. Vi blir rørt over slike henvendelser og takker hjertlig for bidraget.

Sist, men ikke minst vil vi oppfordre alle som har mulighet, til å komme til Vedmundvik Kirke 22 desember for å høre Askil Holm. Les mer om konserten her.

___________________________________________________________________________________________________

Since our last update, “Lene Maria for Clean Water” has met with more outstanding success, as local events continue to be organized in support of the campaign. Especially exciting is the news that the Namsos High School Seniors decided to raise money for “Lene Maria for Clean Water” as their graduating project. In early November, Voss Foundation’s European Representative Cecilie Malm Brundtland informed the seniors about the planned Lene Maria memorial projects in Kenya and Liberia. The students were inspired and suggested various measures to raise funds, such as selling shirts with a picture of Lene Maria, a door-to-door campaign, or donating a portion of the senior play revenues towards the projects.

Contributions from the local community continue to pour in, thanks to various events and initiatives. Namsos daycare recorded and sold CD’s at the local supermarket, and on October 24th, for UN Day, they had a food-sale for parents and grandparents in the nursery. These two initiatives combined resulted in 7000 NOK. A big thank you to the kids, staff, parents and grandparents for their efforts! In November, local press Namdalsavisa reported that the Supervisory Board of Fagforbunded in Nord-Trøndelag was donating 12000NOK. Organist Askil Holm will also hold a benefit concert in the Vedmundvik Church on December 22.

These are just a few examples of the many amazing efforts being made in Lene Maria’s memory; we at Voss Foundation continue to be humbled by this incredible outpouring of support. We are honored to implement the Lene Maria for Clean Water memorial projects with our local partners, to provide life-changing clean water access to communities in Kenya and Liberia.

Voss Foundation © 2014