Home · Blog · CHF International : Together for Water / Sammen for Vann
Voss Foundation is thrilled to announce “Together for Water” (or “Sammen for Vann” in Norwegian), our newest Scandinavian campaign!

“Together for Water” is a joint venture with Argus Exhibition AS, who has selected Voss Foundation as its charitable partner for its upcoming expositions, Health & Beauty Scandinavia 2010 and Fitness and Health 2010 in Lillestrøm. Argus Exhibition AS and exhibitors and visitors to the fair will come together to support the next Voss Foundation water project.

“Together for Water” will help provide clean drinking water to rural villages in Eastern Ethiopia. Ethiopia is one of the world’s poorest countries. Recently, the nation has suffered record levels of drought, resulting in serious consequences for millions of Ethiopians facing water shortages, lack of clean drinking water, and related health and societal problems.

Through “Together for Water” the Voss Foundation will be able to provide access to clean water to Ethiopians who need it most. The project will establish three wells with hand pumps and five rainwater catchment systems. Combined, this will provide thousands of people with access to clean drinking water, improved health and well-being, and the ability to pursue more meaningful lives and productive livelihoods. The project will be implemented by CHF International, a renowned US-based NGO with a multitude of experience in the water and sanitation fields.

WIth “Together for Water,” supporters will join Voss Foundation partners USAID and the Walt Disney Foundation in CHF International’s SHAPE project.

Nina E. Sandstad, general manager of Argus Exhibitions AS, says:

“We are very pleased to have the Voss Foundation as a partner in conjunction with Health & Beauty Scandinavia, 2010 and Fitness and Health 2010. It is important for us to show that we take social responsibility in connection with our activities. The Foundation has conducted several successful water projects in Kenya and Mali in the past, work that has helped to improve the quality of life for many people. We chose Voss Foundation because we have seen that this not-for-profit is unique when it comes to creating a closeness between contributors and water projects. It is a small and transparent organization that we can rely on transferring the funds we manage to get directly to our water project, “Together for Water.”

Water an important prerequisite for good health, physical activity, and wellness, which are the main themes of the three fairs. Argus Exhibitions AS has invited its exhibitors, industry partners, and visitors to join forces to bring clean water to people whose health and well-being depend on it. We have therefore called our relationship with Voss Foundation for ‘Together for water’. ”

Please be sure to stop by Voss Foundation’s stand at the Health & Beauty Scandinavia 2010 and Fitness & Health 2010 in Lillestrøm this February.

* * *

Sammen for Vann er et samarbeid med Argus Exhibition AS, som har valgt Voss Foundation som samarbeidspartner for sitt samfunnsengasjement i forbindelse med messene Health & Beauty Scandinavia, Fitness 2010 og Helse 2010. Målet er at Argus Exhibition AS, utstillere og besøkende på messene sammen skal støtte ett vannprosjekt i Etiopia. Prosjektet er kalt ”Sammen for Vann” og vil bidra til rent drikkevann i tre landbyer i sør-øst Etiopia. Etiopia er et av verdens fattigste land. Landet har med sine ca. 80 millioner innbyggere vært rammet av flere tøkekatastrofer. I 1984-85 ble det anslått at nesten 1 million mennesker omkom. Den verste tørken på over 10 år sammet Etiopia i 2009, og har hatt alvorlige konsekvenser for millioner av etiopiere med både vannmangel og mangel på rent drikkevann.

Vann er en grunnleggende forutsetning for et bedre liv. Igjennom ”Sammen for Vann” vil Voss Foundation kunne bidra til enklere tilgang til rent drikkevann i tre landsbyer i sør-øst Etiopia. Vannprosjektet går ut på at det etableres tre brønner med håndpumper for drikkevann, en i hver landsby. I tillegg installeres vannrenseanlegg, som samler og renser regnvann slik at vannet kan benyttes til daglig bruk. Til sammen vil dette bidra til at ca. Tusenvis av mennesker får tilgang til rent drikkevann, bedre helse, friskere barn og mer tid til andre verdiskapende gjøremål.

Vannprosjektet gjennomføres i samarbeid emd CHF, USAID, og the Walt Disney Foundation. Våre samarbeidspartnere står for tilgang på vann i andre områder i Etiopia. Selve gjennomføringen organiseres av CHF International, en veldrevet organisajon med lang erfaring i denne type arbeid.

Nina Ø. Sandstad, daglig leder i Argus Exhibitions AS, begrunner samarbeidet med Voss Foundation slik:

”Vi er veldig glad for å ha fått Voss Foundation som samarbeidspartner i forbindelse med Health & Beauty Scandinavia, Fitness 2010 og Helse 2010. Det er viktig for oss å vise at vi tar samfunnsansvar i forbindelse med våre aktiviteter. Stiftelsen har gjennomført flere vellykkede vannprosjekter i Kenya og Mali tidligere, et arbeid som har bidratt til å forbedre livskvaliteten for mange mennesker. Vi valgte Voss Foundation fordi vi har sett at denne stifelsen er unik når det gjelder å skape en nærhet mellom bidragsytere og vannprosjekter. Det er en liten og transparent organisasjon som vi kan stole på at overfører midlene vi klarer å skaffe direkte til vårt vannprosjekt, ”Sammen for Vann.”

Prosjektet vil bli lansert på Voss Foundations egen stand under messene Health & Beauty Scandinavia, Fitness 2010 og Helse 2010 i februar.

Voss Foundation © 2014