Home · Blog · Feature : Update from “Lene Maria for Clean Water” Memorial Water Project

 

“Lene Maria for rent vann” engasjerer stort

 

 

Onsdag 22. august ble minnesmerket over 22. juli-tragedien på Utøya avduket i Namsos.

Det var Sunniva, Lars Emil og Natalie som stod for avdukingen av skulpturen som symboliserer tomrommet etter de omkomne – og for dem særlig etter søsteren Lene Maria.

Det var en flott og gripende stund der alle fikk en sterk påminnelse over hvor skjørt livet er. Både ordfører Morten Stene og statsråd Lisbeth Berg-Hansen holdt taler, i tillegg var det flotte kulturinnslag av blant andre Thomas Brøndbo, Chand Torsvik og dansere fra Namsos kulturskole.

View of Masikita from proposed site of future water tank

Etter avdukingen presenterte vi ”Lene Maria for rent vann”. Over 100 mennesker kom for å høre om prosjektet som så langt har innbrakt over 200.000 kroner. Målet er å samle inn kr 300.000. Alle pengene går til et nytt solcelledrevet vannsystem i landsbyen Masikita i Nord-Kenya der minst 2000 mennesker får rent drikkevann.

Og det målet kommer vi snart til å greie!

Vi er utrolig imponert over det engasjementet familien Bergum har vist for prosjektet.

De har fra første stund greid å mobilisere krefter og støttespillere i hele nærmiljøet vi sjelden har sette maken til. Loddsalg arrangert av stor-familien, Vestbyen skole, Otterøy ungdomsklubb, Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag, Namdalsavisa, og ikke minst alle de mange hundre andre som har bidratt med stort og smått. Og den 20. oktober arrangerer mesterkokk Jens Ramfjord en matkveld til inntekt for prosjektet!

At en så liten by har greid å skape så stor entusiasme er et stort eksempel til etterfølgelse – og veldig inspirerende for oss.

Hilsen

Cecilie og Anette
Voss Foundation

Du kan også støtte ”Lene Maria for rent vann”

Kontonummer 1503.21.55593

www.lenemariaforrentvann.com

~~~

“Lene Maria for Clean Water” Engages Community

A memorial for the July 22, 2011 tragedy at Utøya was unveiled in Namsos on Wednesday, August 22.

Sunniva, Lars Emil and Natalie Bergum presided over the unveiling of the sculpture that symbolizes the void left by the deceased – and for them particularly for their sister, Lene Maria.

It was a touching moment, when everyone was given a stark reminder of how fragile life is. Mayor Morten Stene and Minister Lisbeth Berg-Hansen gave speeches. In addition, there were great cultural performances by, among others, Thomas Brøndbo, Chand Torsvik, and dancers from Namsos’ School of Performance Arts.

After the unveiling, we presented “Lene Maria for Clean Water,” a water project in memory of Lene Maria Bergum, being implemented by Voss Foundation. Over 100 people came to hear about the project, that has so far brought in over 200,000 NOK (approx. $35,000). The goal is to raise 300,000 NOK (approx. $50,000). All proceeds are dedicated to a new solar-powered water system that will most likely be built in the village of Masikita in northern Kenya, where at least 2,000 people will, as a result, gain access to clean drinking water.

We hope to be able to reach that goal soon!

We’re incredibly impressed by the commitment the Bergum family has shown for the project. They have been able to mobilize support and funding from the entire local community, in an way that we have rarely seen before. Donations have been organized by the family, West Town School, Otterøy Youth Club, Student Life at Nord-Trøndelag, and Namdalsavisa, not to mention all the hundreds of others who have contributed large and small. And on October 20th, Master Chef Jens Ramfjord will host a tasting to benefit the project!

That such a small town has managed to create so much enthusiasm is a great example to follow – and very inspiring for us.

Regards,

Cecilie and Anette
Voss Foundation
European Representatives

Contributions to “Lene Maria for Clean Water” may be made to the Voss Foundation’s account 1503.21.55593, or with a credit card via the “Donate” button on this website. In either case, please mark your donation as being in honor of Lene Maria Bergum.

Visit www.lenemariaforrentvann.com to learn more.

Further inquiries should be directed to Cecilie Malm Brundtland: cecilie.malm@brundtland.com.

Voss Foundation © 2014